?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 清远铭盾印章有限公司_新闻中心_一枚值得U念的抗日印?/TITLE> <meta content="清远印章公司,专业ȝ,印章公司,铭盾印章有限公司" name="keywords" /> <meta content="铭盾印章有限公司Q专业印章公司,强硬技术,专业制作" name="description" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/style.css"> <script type='text/javascript' src='js/public.js'></script> <link href="../css/reset.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="../js/jquery-1.4.2.metinfo.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script src="../js/Downnav.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="../js/pptBox.js"></script> <style type="text/css"> #nav_10001{ background:url(/images/navdown.png) no-repeat center 1px; } #head div.metsearch{ width:210px;} </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--头部开?-> <div id="center"> <div id="metinfo"> <div id="top"> <!--div class="floatl"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="990" height="170"> <param name="movie" value="../tou.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="../tou.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="990" height="170"></embed> </object> </div--> </div> <style type="text/css"> #nav li.class1{ min-width:102px; _width:102px;} </style> <!--D--> <div id="head"> <ul id="nav" style=" width:1200px;"> <li class="home"></li> <li class="class1" id="nav_10001"> <a href="http://www.gehsxs.live" title="首页"> 首页 </a> </li> <li class="line"></li> <li class="class1" id="nav_1"> <a href="../company.html" title="公司?> 公司? </a> </li> <li class="line"></li> <li class="class1" id="nav_2"> <a href="../product.html" title="印章产品"> 印章产品 </a> </li> <li class="line"></li> <li class="class1" id="nav_2"> <a href="../style.html" title="印章样式及规?> 印章样式及规? </a> </li> <li class="line"></li> <li class="class1" id="nav_3"> <a href="../zs.html" title="印章知识"> 印章知识 </a> </li> <li class="line"></li> <li class="class1" id="nav_14"> <a href="../news.html" title="新闻中心"> 新闻中心 </a> </li> <li class="line"></li> <li class="class1" id="nav_14"> <a href="../lxwm.html" title="联系我们"> 联系我们 </a> </li> <li class="line"></li> </ul> </div> </div> </div> <!--qȝ--> <div class="flash"> <div id="xxx"> <script> var box =new PPTBox(); box.width = 1200; //宽度 box.height = 295;//高度 box.autoplayer = 3;//自动播放间隔旉 //box.add({"url":"囄地址","title":"悬Q标题","href":"链接地址"}) box.add({"url":"../images/pic1.jpg","href":"http://www.gehsxs.live","title":""}) box.add({"url":"../images/pic2.jpg","href":"http://www.gehsxs.live","title":""}) box.add({"url":"../images/pic3.jpg","href":"http://www.gehsxs.live","title":""}) box.add({"url":"../images/guitai1.jpg","href":"http://www.gehsxs.live","title":""}) box.show(); </script> </div> </div> <div class="bg"> <div class="metinfo"> <div id="web"> <div id="left"> <h3 class="title"><span>新闻中心</span></h3> <div class="webcontent"> <div id="shownews"> <h1 class="title">一枚值得U念的抗日印?/h1> <div class="text editor"><p>      印章对于现在的很多h来说都不陌生Q特别是在古代,印章也是代表着不同的意义,在整个历史上都是有很高的C。而且是现在Q印章的作用也ƈ没有减少Q所以也加重了印章的wh?/br>      在成都安仁的建川博物馆抗战馆中,50余枚铝制戒指和一枚铝制印章陈列在同一个展柜中。这些戒指上镌刻着“抗战必胜”、“驱逐倭寇”等字样Q而印章上ȝ的“还我河山”四个字熠熠生辉?/br>      q枚铝制印章的主人叫徐愷P江宁谈桥乡章嘉桥人氏?930q_q“实业救国”的志向的徐愷h毕业于杭州浙江省立甲U工业学校(江大学机械pdw)。上世纪30q代Q中国政府在沛_巩县建立了第23兵工厂,徐愷hd校R间主仅R?/br>      1937q_日本侵华战争全面爆发Q徐愷h受命工厂搬q到西南以支持长期抗战。最后在四川泸州|汉场重Z工厂Q恢复生产。抗日战争期_W?3兵工厂一直生产烈性炸药硝化甘沏V?/br>      1938q??8日至1943q??3日,日本寚w庆进行了长达5q半、篏?18ơ的轰炸。当时冯玉祥军发v了救国的“抗战捐金”活动,号召C会各界人士捐献金银珠宝Q以支持抗战?/br>      光Q一架日军飞机在重庆合川被击落。冯玉祥军_飞机残骸的金属铝制成纪念品Q回赠捐助的各界人士。纪念品制作dz了第23兵工厂,徐愷h任该厂的Z分厂厂长?/br>      l商议,军_纪念品做成戒指和印章。戒指和印章上都预留了光面,以备日后为捐助者在上面镌刻q或文字。ؓ了节U材料和增加产量Q印章的上部q采用酚醛树脂制作?/br>      冯玉亲自到工厂监督生Qƈ与徐愷h建立了良好的关系。有感于徐愷廷勤奋、负责的工作态度Q冯玉祥亲自手书一q字帖相赠,上书“利他”二字。ƈ介绍徐愷廷加入了他所l织的“利他社”?/br>      q次抗战捐金U念物品制作d完成后,徐愷L下了一枚印章,q将之与冯玉将军手书的“利他”字帖放在一L藏v来。抗战胜利以后,他复员离开国民政府军工pȝQ辗转青岛、北q뀁常州、香港各圎ͼ但印章和字帖始终带在w边?/br>      1951q_徐愷h弃香港的优厚待遇Q回国参加新中国的徏设?960q_徐愷L儿子徐有邻考取清华大学。ؓ了给刚刚步入人生道\的儿子“励志”,徐愷廷将珍藏的印章慎重地交给了徐有邻?/br>      他向徐有邻讲qCq枚印章的来历,要求儿子心保存q牢C华民族曾l经历过的这D苦隑֎E。之后,徐有邻辗转各圎ͼ许多随n物品失D尽Q但那枚印章却一直紧随其w?/br>      对于很多的h来说Q印章也是有不同的意义,所以还是有非常大的收藏价倹{特别是现在的h们生zLq_的更好了Q对于印章的收藏也是有了更好的基Q所以还是要注意?/p></div> <div class="hits">览ơ数Q?1<span><script language='javascript' src='../include/hits.php?type=news&id=8'></script></span>  发布旉Q?012.11.07 新闻来源Q?  ?a href='javascript:window.print()'>打印此页</a>?nbsp; ?a href='javascript:self.close()'>关闭</a>?/div> <div class="page">上一?没有?br>下一?<a href='news_2.html' >介绍原子印章的五点制作步?/a></div> </div> </div> </div> <div id="right"> <h3 class="title"><span>news</span></h3> <div class="webnav"> <div id="web-sidebar"> <dl> <dt id="part2-13"> <a href="../news.html" title="新闻中心" >新闻中心</a> </dt> </dl> <dl> <dt id="part2-14"> <a href="../zs.html" title="印章知识" >印章知识</a> </dt> </dl> </div> <script type="text/javascript"> var Type=1; //侧栏效果|1为点d开|2为鼠标划q右动 var Dom=$("#web-sidebar"); var Part2=$("#part2-13"); var Part3=$("#part3-13"); Dom.find("dd").css("display","none"); </script> <script src="../templates/met028/images/js/sidebar.js" language="javascript" type="text/javascript"></script> </div> <h3 class="title line"><span>联系方式</span></h3> <div class="text editor"> <div class="lx"><p>市旗舰? <br/> 电话Q?763-3389678 <br/> 手机Q?3076666766 <br/> 英d旗舰? <br/> 电话Q?763-2233855 <br/> 手机Q?5626666199 <br/> 清新创业? <br/> 电话Q?763-5810190 <br/> 手机Q?3076666966 <br/> 清新旗舰? <br/> 电话Q?763-6865881 <br/> 手机Q?3076666766 <br /> QQQ?106852159 <br /> EmailQ?106852159@qq.com <br /> |址Qwww.gehsxs.live <br/>Powered by  清远铭盾印章有限公司©2012-2013 qymdyz.com</p></div> </div> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <div id="footer"> <div class="text"> <div class="img"></div> <div class="wz"> <ul> <li>地址Q广东省清远市清新区玄真?6?x新国E局正对?   邮编:511800</li> </ul> <div class="powered_by_metinfo"> Powered by  <a href="#" target="_blank" title="清远铭盾印章有限公司"> <b>清远铭盾印章有限公司</b> </a>  3.0 ©2012-20113  <a href="#" target="_blank" title="清远铭盾印章有限公司"> www.gehsxs.live </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.gehsxs.live/"><span class="STYLE1">ӽʹ˵</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.5033710.live">㽭ֲƱʮѡ</a> <a href="http://www.248526.live">gta5ؼ׬Ǯ</a> <a href="http://www.5044356.live">ֲȫƻ䳲</a> <a href="http://www.450175.live">Ϲ첻ؼ ܺӲ׬Ǯ</a> <a href="http://www.9520881.live">Ʊ</a> <a href="http://www.3706562.live">ʮһѡ忪Ϣ</a> <a href="http://www.4324011.live">1113022ѡ5</a> <a href="http://www.955233.live">3©ͳֵ</a> <a href="http://www.qzrgbz.icu">11ѡ5Ϊʲô޺</a> <a href="http://www.vriucu.icu">տ3ͼֲͼ</a> <a href="http://www.lpinzf.icu">̿ڶٿ׬Ǯ</a> <a href="http://www.ulydcz.icu">3ڲƱн</a> <a href="http://www.6781413.live">Ϻʲô</a> <a href="http://www.797796.live">ʮ淨</a> <a href="http://www.scshku.icu">11ѡ5Ź</a> <a href="http://86520361.com">10ֹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>